Thời khoá biểu lớp Cao đẳng Dược DSCQ01K8


Đánh giá: 1 Sao2 Sao3 Sao4 Sao5 Sao (5 đánh giá, trung bình: 5,00 trong tổng số 5)
Loading...

Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur.

Thời Khóa Biểu lớp Cao đẳng Dược DSCQ01K8 hệ chính quy: học buổi chiều.

Thông báo tập trung: Toàn bộ sinh viên đúng 9h sáng ngày 5/10/2016 tập trung tại số 131 Thái Thịnh. Những bạn nào còn thiếu giấy tờ hồ sơ thì cầm theo để bổ sung vào hồ sơ.

1. Môn Học: Môn Chính trị 1.
Thời gian chiều: 13h30 đến 17h00 ngày 5/10, 7/10, 10/10, 12/10, 14/10, 17/10, 19/10, 21/10/2016..

2. Môn Học: Ngoại ngữ 1.
Thời gian chiều: 13h30 đến 17h00 ngày 6/10, 11/10, 13/10, 18/10, 20/10, 25/10, 27/10, 1/11, 3/11, 8/11/2016.

3. Môn Học: Dược liệu 1 – phòng 331 nhà N3 tầng 3.
Thời gian chiều: 13h30 đến 17h00 ngày 26/10, 28/10, 31/10, 2/11, 4/11, 7/11, 9/11, 11/11/2016.

4. Môn Học: Toán xác suất thống kê – phòng 331 nhà N3 tầng 3.
Thời gian chiều: 13h30 đến 17h00 ngày 10/11, 15/11, 17/11, 22/11, 24/11, 29/11, 1/12/2016.

5. Môn Học: Giáo dục thể chất – phòng 331 nhà N3 tầng 3.
Thời gian chiều: 13h30 đến 17h00 ngày 14/11, 16/11, 18/11, 21/11, 1/12, 6/12. 12/12, 19/12/2016.

6. Môn Học: Hoá học 1 – phòng 331 nhà N3 tầng 3.
Thời gian chiều: 13h30 đến 17h00 ngày 23/11, 25/11, 2/12, 7/12, 9/12, 14/12, 16/12, 21/12/2016.

7. Môn Vật lí đại cương – phòng 331 nhà N3 tầng 3.
Thời gian chiều: 13h30 đến 17h00 ngày 13/12, 15/12, 19/12, 21/12, 22/12, 23/12, 26/12, 27/12/2016.

8. Môn Chính trị 2 – phòng 331 nhà N3 tầng 3.
Thời gian:

 • Sáng: từ 7h30 đến 11h ngày 28/12, 29/12, 30/12.
 • Chiều: 13h30 đến 17h00 ngày 28/12, 29/12, 30/12.

9. Môn Thực hành dược liệu – phòng 311 nhà N3 tầng 1.

Thời gian:

 • Sáng 2/1, 3/1, 4/1/2016: từ 9h30 – 11h ca 2.
 • Chiều 2/1, 3/1/2016: từ 15h30 – 17h ca 2.

Lịch thi học kỳ I – Lần 1 lớp DSCQ01K8

Ngày: 05/01/2017

 • 08h00- 09h00 thi môn: Dược liệu.
 • 09h15 – 10h15 thi môn: Hóa học 1.
 • 13h30 – 14h30 thi môn: Vật lý đại cương.
 • 14h45 – 14h45 thi môn: Toán xác suất thống kê.

Ngày: 06/01/2017

 • 8h00 – 16h00 thi môn: Thực hành Dược liệu.

Ngày: 18/01/2017

 • 08h00 – 08h45 thi môn: Ngoại ngữ.
 • 09h00 – 10h00 thi môn: Chính trị 1.
 • 14h45 – 15h45 thi môn: Giáo dục thể chất.

Chú ý:

 • Sinh viên đi thi mang theo bút bi màu xanh, bút chì, thước, compa, giấy tờ tuỳ thân hợp lệ ( có thể dùng CMT, Bằng lái Xe, Hộ chiếu, Căn cước công dân ).
 • Sinh viên thi thực hành phải mặc áo blouse theo mẫu của trường ( Sinh viên mất áo blouse đăng ký với giáo viên chủ nhiệm để làm lại )
 • Danh sách phòng thi ,địa điểm thi sinh viên xem tại bảng tin của nhà trường trước ngày thi 1 ngày.

Lịch nghỉ tết nguyên đán từ ngày 19/01/2017 đến ngày 10/02/2017

LỊCH HỌC HỌC KỲ II

10. Môn Hoá Dược 1 – phòng 311 nhà N3 tầng 1.

Thời gian chiều: 13h30 đến 17h30 ngày 10/1, 11/1, 12/1, 13/1, 16/1, 13/2, 15/2, 17/2/2017.

LỊCH THI HỌC KỲ II

Ngày 18/01/2017 từ 10h – 11h môn Chính trị 2

10. Môn Học: Hóa học 2 – phòng 331 nhà N3 tầng 3.

Thời gian sáng: 13h30 đến 17h30 ngày 14/2, 16/2, 21/2, 23/2, 27/2, 28/2, 7/3, 9/3/2017.

11. Môn Học: Thực hành Hoá dược 1 – phòng 311 nhà N3 tầng 1.

Thời gian sáng: 13h30 đến 17h30 ngày 20/2, 22/2, 24/2, 1/3,2/3, 3/3, 6/3, 8/3/2017.

12. Môn Học: Thực vật Dược – phòng 331 nhà N3 tầng 3.

Thời gian sáng: 13h30 đến 17h30 ngày 14/3, 16/3, 21/3, 23/3, 28/3, 30/3, 4/4, 11/4, 13/4, 25/4, 27/4.

13. Môn Học: Vi sinh – Ký sinh trùng – phòng 331 nhà N3 tầng 3.

Thời gian sáng: 13h30 đến 17h30 ngày 22/3, 24/3, 29/3, 31/3, 5/4, 7/4, 12/4, 14/4, 19/4, 21/4/2017.

14. Môn Học: Tin học – phòng 331 nhà N3 tầng 3.

Thời gian sáng: 13h30 đến 17h30 ngày 24/4, 26/4, 28/4, 3/5, 4/5, 8/5, 9/5, 10/5, 11/5, 12/5, 15/5, 16/5/2017.

15. Môn Học: Tiếng Anh chuyên ngành – phòng 331 nhà N3 tầng 3.

Thời gian chiều: 13h30 đến 17h30 ngày 13/3, 15/3, 17/3, 20/3, 27/3, 3/4/2017.

Thông báo

YÊU CẦU TẤT CẢ SINH VIÊN HOÀN THÀNH CÁC KHOẢN HỌC PHÍ VÀ KINH PHÍ ĐÀO TẠO HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2016 – 2017 TRƯỚC 17H NGÀY 3/5/2017. NẾU SINH VIÊN NÀO KHÔNG HOÀN THÀNH, NHÀ TRƯỜNG SẼ ĐÌNH CHỈ HỌC.

16. Môn Học: Thực hành Hóa học 2 – phòng 311 nhà N3 tầng 1.

Thời gian chiều: 15h30 đến 17h30 ngày 17/5, 18/5, 19/5, 23/5, ,26/5/2017.

LỊCH HỌC BỔ SUNG KIẾN THỨC

( Buổi sáng học tại P.117 – Buổi chiều học tại P.117 )

Môn: VS-KST sáng 15/05, chiều 15/05.

Môn: Thực vật dược : sáng 16/05, chiều 16/05, sáng 17/05.

Môn: Tiếng anh 2: chiều 24/5, Sáng  26/05.

Môn Hóa dược 1: Sáng 25/05, Sáng 29/5, chiều 29/5.

Môn: Tin học : Chiều 22/05, Sáng 30/5, chiều 30/5.

Môn hóa học 2 : Sáng 31/5, chiều 31/5 và sáng 1/6.

LỊCH THI HỌC KỲ II

 • LỊCH THI HỌC PHẦN LÝ THUYẾT.
STT MÔN THI NGÀY THI GIỜ THI PHÒNG THI
1 Thực vật dược 12/06/2017 07h30- 08h30 124 ( Nhà N1, tầng 2)
2 Hóa học 2 12/06/2017 08h45-9h45 124 ( Nhà N1, tầng 2)
3 Hóa dược 1 12/06/2017 10h00-11h00 124 ( Nhà N1, tầng 2)
4 Tin học 12/06/2017 13h30 – 14h30 124 ( Nhà N1, tầng 2)
5 VS-KST 12/06/2017 14h45 – 15h45 124 ( Nhà N1, tầng 2)
 • LỊCH THI HỌC PHẦN THỰC HÀNH:
* Lịch thi học phần thực hành hóa dược 1 tại phòng lý thuyết:
STT Phòng Địa điểm Số lượng Thời gian
P01 124 Tầng 2 ,Nhà N1   08h00-9h30  (13/06)
* Lịch thi học phần thực hành hóa học 2
STT Phòng Địa điểm Số lượng Thời gian Phòng chờ
P01 124 Tầng 2 ,Nhà N1   16h00 -17h15 (13/06) 113

Chú ý:

 • Sinh viên đi thi mang theo bút bi màu xanh, bút chì, thước, compa, giấy tờ tuỳ thân hợp lệ ( có thể dùng CMT, Bằng lái Xe, Hộ chiếu, Căn cước công dân ).
 • Sinh viên thi thực hành phải mặc áo blouse theo mẫu của trường ( Sinh viên mất áo blouse đăng ký với giáo viên chủ nhiệm để làm lại )
 • Danh sách phòng thi ,địa điểm thi sinh viên xem tại bảng tin của nhà trường trước ngày thi 1 ngày.

LỊCH NGHỈ HÈ

Lớp DSCQ01.K8 nghỉ hè từ: 14/6 – 16/7/2017.

17. Môn học: Đảm bảo chất lượng thuốc – phòng 311 nhà N3 tầng 1.

Thời gian chiều: 15h30 đến 17h30 ngày 17/07,18/07,19/07,20/07,21/07,24/07, 25/07, 26/07, 31/07/2017.

Lịch Đăng Kí Thi Lại Và Lịch Thi Lại Lớp DSCQ01.K8

Lịch đăng ký thi lại: 20/07 đến 16.00 ngày 21/07

 • Thi lại các môn Lý Thuyết kỳ 1: Sáng 28/07
 • Thi lại các môn Lý Thuyết Kỳ 2: Chiều 28/07
 • Thi lại phần Thực hành kỳ 1: Sáng 29/07
 • Thi lại phần Thực hành kỳ 2: Chiều 29/07

18. Môn học: Hóa dược 2 – phòng 335 nhà N3 tầng 3.

 • Lý thuyết: buổi sáng 7h30-11h30 ngày 25/7, 26/7, 27/7, 28/7, 31/7, 01/8, 02/8, 03/8/2017 tại phòng 335 nhà N3 tầng 3.
 • Thực hành Ca 2 từ 9h30-11h30: 04/8, 07/8/2017

19. Môn học: Tiếng Anh chuyên ngành – phòng 335 nhà N3 tầng 3.

 • Lý thuyết: buổi sáng 7h30-11h30 ngày 9/8, 11/8,15/8, 17/8, 22/8, 24/8/2017.

20. Môn học: Tổ chức và quản lý dược – phòng 335 nhà N3 tầng 3.

 • Lý thuyết: buổi sáng 7h30-11h30 ngày 8/8, 10/8, 14/8, 16/8,18/8,  21/8/2017.

21. Môn học: Quản lý tồn trữ thuốc – phòng 335 nhà N3 tầng 3.

 • Lý thuyết: buổi sáng 7h30-11h30 ngày 29/8, 31/8, 5/9, 7/9, 12/9, 14/9/2017.

22. Môn học: Dược lý 1 – phòng 335 nhà N3 tầng 3.

 • Lý thuyết: buổi sáng 7h30-11h30 ngày 25/8, 28/8, 30/8, 1/9, 6/9, 8/9/2017.
 • Thực hành: buổi sáng 7h30 – 11h30 ngày 11/9, 13/9, 15/9,18/9/2017.

23. Môn học: Thực vật dược – phòng 335 nhà N3 tầng 3.

 • Lý thuyết: buổi sáng 7h30-11h30 ngày 19/9, 20/9, 21/9, 22/9, 27/9, 28/9, 29/9, 2/10/2017.
 • Thực hành: buổi sáng 7h30 – 11h30 ngày 5/10, 10/10/2017.

24. Môn học: Dược lý 2 – phòng 335 nhà N3 tầng 3.

 • Lý thuyết: buổi sáng 7h30-11h30 ngày ngày 25/9, 26/9, 3/10, 4/10, 6/10, 9/10/2017

25. Môn học: Giáo dục quốc phòng- An Ninh – phòng 335 nhà N3 tầng 3.

 • Lý thuyết: buổi sáng 7h30-11h30 ngày 12/10, 17/10, 19/10, 24/10,26/10, 31/10/2017
 • Thực hành: buổi sáng 7h30 – 11h30 ngày 2/11, 7/11, 9/11/2017.

26. Môn học: Dược lâm sàng 1 – phòng 335 nhà N3 tầng 3.

 • Lý thuyết: buổi sáng 7h30-11h30 ngày ngày 11/10, 13/10, 16/10, 18/10, 20/10, 23/10, 25/10, 27/10, 30/10, 1/11, 3/11, 6/11/2017

27. Môn học: Dược Liệu 1- phòng 335 nhà N3 tầng 3.

 • Lý thuyết: buổi sáng 7h30-11h30 ngày ngày 2/11, 7/11, 9/11/2017

Lịch thi học kỳ 3 đợt 1 – P335

 • 8 giờ 30 phút ngày 11/12/2017 Thi  môn Hóa  Dược 2
 • 8 giờ 00 ngày 12/12/2017 Thi môn Tiếng anh chuyên nghành
 • 9 giờ 30 phút ngày 12/12/2017 Thi môn Tổ chức và quản lý Dược
 • 8 giờ 00 ngày 13/12/2017 Thi môn Dược lý 1
 • 9 giờ 30 phút ngày 13/12/2017 Thi môn Dược lý 2

Lịch đăng ký làm bài kiểm tra bù

 • Môn học: Thực vật Dược, Quản lý và tồn trữ thuốc, Dược liệu 1, Dược lâm sàng 1, Giáo dục quốc phòng-  An ninh
 • Thời gian: Vào 10h ngày  11/12/2017

Lịch học lại

 • Môn : Thực vật Dược học vào Sáng 14/12 ( P: 133), chiều 14/12/2017 ( P: 131).
 • Môn:  Quản lý và tồn trữ thuốc vào Sáng  19/12 ( P: 133), chiều 19/12/2017( P: 131).
 • Môn:  Dược liệu 1 học vào Sáng  18 /12 ( P: 133), chiều  18/12/2017( P: 131).
 • Môn: Dược lâm sàng 1 học vào Sáng  15/12 ( P: 133), chiều 15/12/2017( P: 131).
 • Môn:  Giáo dục quốc phòng-  An ninh học vào Sáng 20 /12 ( P: 133), chiều  20/12/2017( P: 131).

Lịch thi học kỳ 3 đợt 2 – P335

 • 8 giờ 30 phút ngày 26/12/2017 Thi  môn Giáo dục quốc phòng-  An ninh
 • 8 giờ 00 ngày 27/12/2017 Thi môn Quản lý và tồn trữ thuốc
 • 9 giờ 30 phút ngày 27/12/2017 Thi môn Dược liệu 1
 • 8 giờ 00 ngày 28/12/2017 Thi môn Dược lâm sàng 1
 • 9 giờ 30 phút ngày 28/12/2017 Thi môn Thực vật Dược