Thời khoá biểu lớp Cao đẳng Điều dưỡng ĐDCQ01K8


Đánh giá: 1 Sao2 Sao3 Sao4 Sao5 Sao (9 đánh giá, trung bình: 4,11 trong tổng số 5)
Loading...

Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur.

Thời Khóa Biểu lớp Cao đẳng Điều dưỡng ĐDCQ01K8 hệ chính quy: học buổi chiều.

Thông báo tập trung: Toàn bộ sinh viên đúng 9h sáng ngày 5/10/2016 tập trung tại số 131 Thái Thịnh. Những bạn nào còn thiếu giấy tờ hồ sơ khi đăng ký xét tuyển Cao đẳng Y thì cầm theo để bổ sung vào hồ sơ.

1. Môn Học: Môn Chính trị 1.
Thời gian chiều: 13h30 đến 17h00 ngày 5/10, 7/10, 10/10, 12/10, 14/10, 17/10, 19/10, 21/10/2016..

2. Môn Học: Ngoại ngữ 1.
Thời gian chiều: 13h30 đến 17h00 ngày 6/10, 11/10, 13/10, 18/10, 20/10, 25/10, 27/10, 1/11, 3/11, 8/11/2016.

3. Môn Học: Dược liệu 1 – phòng 331 nhà N3 tầng 3.
Thời gian chiều: 13h30 đến 17h00 ngày 26/10, 28/10, 31/10, 2/11, 4/11, 7/11, 9/11, 11/11/2016.

4. Môn Học: Toán xác suất thống kê – phòng 331 nhà N3 tầng 3.
Thời gian chiều: 13h30 đến 17h00 ngày 10/11, 15/11, 17/11, 22/11, 24/11, 29/11, 1/12/2016.

5. Môn Học: Giáo dục thể chất – phòng 331 nhà N3 tầng 3.
Thời gian chiều: 13h30 đến 17h00 ngày 14/11, 16/11, 18/11, 21/11, 1/12, 6/12. 12/12, 19/12/2016.

6. Môn Học: Hoá học 1 – phòng 331 nhà N3 tầng 3.
Thời gian chiều: 13h30 đến 17h00 ngày 23/11, 25/11, 2/12, 7/12, 9/12, 14/12, 16/12, 21/12/2016.

7. Môn Vật lí đại cương – phòng 331 nhà N3 tầng 3.
Thời gian chiều: 13h30 đến 17h00 ngày 13/12,15/12, 19/12, 21/12, 22/12, 23/12, 26/12, 27/12.

8. Môn Chính trị 2 – phòng 331 nhà N3 tầng 3.
Thời gian:

 • Sáng: từ 7h30 đến 11h ngày 28/12, 29/12, 30/12.
 • Chiều: 13h30 đến 17h00 ngày 28/12, 29/12, 30/12.

Lịch thi học kỳ I – Lần 1 lớp ĐDCQ01.K8

Ngày: 05/01/2017

 • 08h00- 09h00 thi môn: Dược liệu.
 • 09h15 – 10h15 thi môn: Hóa học 1.
 • 13h30 – 14h30 thi môn: Vật lý đại cương.
 • 14h45 – 14h45 thi môn: Toán xác suất thống kê.

Ngày: 06/01/2017

 • 8h00 – 16h00 thi môn: Thực hành Dược liệu.

Ngày: 18/01/2017

 • 08h00 – 08h45 thi môn: Ngoại ngữ.
 • 09h00 – 10h00 thi môn: Chính trị 1.
 • 14h45 – 15h45 thi môn: Giáo dục thể chất.

Chú ý:

 • Sinh viên đi thi mang theo bút bi màu xanh, bút chì, thước, compa, giấy tờ tuỳ thân hợp lệ ( có thể dùng CMT, Bằng lái Xe, Hộ chiếu, Căn cước công dân ).
 • Sinh viên thi thực hành phải mặc áo blouse theo mẫu của trường ( Sinh viên mất áo blouse đăng ký với giáo viên chủ nhiệm để làm lại )
 • Danh sách phòng thi ,địa điểm thi sinh viên xem tại bảng tin của nhà trường trước ngày thi 1 ngày.

Lịch nghỉ tết nguyên đán từ ngày 19/01/2017 đến ngày 10/02/2017

LỊCH HỌC HỌC KỲ II

9. Môn Học: Tiếng Anh 2 – phòng 335 nhà N3 tầng 3.
Thời gian sáng: 7h30 đến 11h30 ngày 9/1, 10/1, 11/1, 12/1, 13/1, 16/1/2017.

LỊCH THI HỌC KỲ II

Ngày 18/01/2017 từ 10h – 11h môn Chính trị 2.

Ngày 16/2/2017 từ 8h môn thi: Tiếng Anh 2.

10. Môn Học: Tư tưởng Hồ Chí Minh – phòng 335 nhà N3 tầng 3.

Thời gian sáng: 7h30 đến 11h30 ngày: 15/2, 22/2, 23/2, 1/3, 2/3, 8/3/2017

11. Môn Học: Giáo dục thể chất 2 – phòng 335 nhà N3 tầng 3.

Thời gian sáng: 7h30 đến 11h30 ngày: 13/2, 14/2, 17/2, 20/2, 27/2/2017

12. Môn Học: Đường lối cách mạng của ĐCSVN – phòng 335 nhà N3 tầng 3.

Thời gian sáng: 7h30 đến 11h30 ngày: 13/3, 15/3, 21/3, 23/3, 28/3, 30/3/2017

13. Môn Học: Hoá sinh học – phòng 335 nhà N3 tầng 3.

Thời gian sáng: 7h30 đến 11h30 ngày: 14/3, 16/3, 17/3, 20/3, 22/3, 24/3/2017

LỊCH THI HỌC KỲ II ( ĐỢT 2 )

Ngày 10/04/2017 từ 8h: môn Tư tưởng Hồ Chí Minh.

Ngày 10/04/2017 từ 9h30: môn Hoá học đại cương vô cơ.

Ngày 12/04/2017 từ 8h: môn Hoá sinh.

Ngày 12/04/2017 từ 9h30: môn Vi sinh – Ký sinh trùng.

Ngày 14/04/2017 từ 8h: môn Đường lối cách mạng của ĐCSVN.

Ngày 14/04/2017 từ 9h30: môn Giáo dục thể chất 2.

14. Môn: Sức khỏe – Nâng cao sức khỏe và hành vi con người

Học vào buổi sáng từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút vào các ngày: 20/4, 21/4, 24/4, 25/4, 27/4/2017 tại Phòng 132, Tầng 3, Nhà N1.

15. Môn: Điều dưỡng cơ sở 1

Học vào buổi sáng từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút vào các ngày: 26/4, 28/4, 3/5, 5/5, 8/5, 10/5, 12/5, 15/5/2017 tại Phòng 132, Tầng 3, Nhà N1.

16. Môn: Dược lý

Học vào buổi sáng từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút vào các ngày: 4/5, 9/5, 11/5, 16/5, 18/5, 19/5/2017 tại Phòng 132, Tầng 3, Nhà N1

Thông báo

YÊU CẦU TẤT CẢ SINH VIÊN HOÀN THÀNH CÁC KHOẢN HỌC PHÍ VÀ KINH PHÍ ĐÀO TẠO HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2016 – 2017 TRƯỚC 17H NGÀY 3/5/2017. NẾU SINH VIÊN NÀO KHÔNG HOÀN THÀNH, NHÀ TRƯỜNG SẼ ĐÌNH CHỈ HỌC.

17. Môn: Pháp luật và tổ chức y tế

Học vào buổi sáng từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút vào các ngày: 17/5, 22/5, 23/5/2017 tại Phòng 132, Tầng 3, Nhà N1

LỊCH HỌC LẠI

Môn Hóa học đại cương vô cơ:

 • Sáng 25/5, Sáng 29/5 tại Phòng 131, tầng 3, nhà N1.

Môn Tư tưởng Hồ Chí Minh:

 • Sáng 1/6, Chiều 2/6 tại Phòng 131, tầng 3, nhà N1.

Môn Tiếng Anh 2:

 • Sáng 4/6, Chiều 4/6 tại Phòng 131, tầng 3, nhà N1.

Môn: Đường lối cách mạng của ĐCSVN:

 • Chiều 1/6, Sáng 2/6 tại Phòng 131, tầng 3, nhà N1.

Môn Vi sinh – Kí sinh trùng :

 • Chiều 24/5, chiều 26/5 tại Phòng 131, tầng 3, nhà N1.

Môn Giáo dục thể chất 2:

 • Sáng 24/5, Chiều 25/5 tại Phòng 131, tầng 3, nhà N1.

Môn Hóa sinh:

 • Sáng 26/5, Chiều 29/5 tại Phòng 131, tầng 3, nhà N1.

Môn Điều dưỡng cơ sở 1:

 • Chiều 30/5, Sáng 31/5 tại Phòng 132, tầng 3, nhà N1.

Môn Sức khỏe – Nâng cao sức khỏe và hành vi con người:

 • Sáng 30/5, Chiều 6/6 tại Phòng 132, tầng 3, nhà N1.

Môn Dược lý:

 • Chiều 31/5, Sáng 6/6 tại Phòng 132, tầng 3, nhà N1.

LỊCH THI HỌC KỲ II ( ĐỢT 3 )

Ngày 8/6/2017 từ 8h: môn Sức khỏe – Nâng cao sức khỏe và hành vi con người.

Ngày 8/6/2017 từ 9h30: môn Điều dưỡng cơ sở 1.

Ngày 8/6/2017 từ 14h: Dược lý.

Ngày 8/6/2017 từ 15h30: Pháp luật và tổ chức y tế.

 

LỊCH NGHỈ HÈ

Lớp ĐDCQ01.K8 nghỉ hè từ: 21/6 – 24/7/2017.

17. Môn: Điều dưỡng cơ sở 2

Học vào buổi sáng từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút vào các ngày:

 • Lý thuyết: 25/7, 26/7, 27/7/2017 tại Phòng 132, Tầng 3, Nhà N1.
 • Thực hành: 31/7, 02/8, 04/8, 07/8, 09/8 ,10/8/2017 tại Phòng 317, tầng 1, nhà N3.

18. Môn: Tâm Lý giáo dục sức khỏe

Học vào buổi sáng từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút vào các ngày: 03/8, 08/8, 11/8, 14/8/2017.

19. Môn: Tiếng Anh chuyên ngành – Phòng 132 – Nhà N1, tầng 3.

Học vào buổi sáng từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút vào các ngày: 15/8, 17/8, 21/8, 23/8, 25/8, 29/8/2017.

20. Môn: Dinh dưỡng – Tiết chế – Nhà N1, tầng 3.

Học vào buổi sáng từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút vào các ngày: 16/8 , 18/8, 22/8, 24/8, 28/8, 30/8/2017.

21. Môn: Y học cổ truyền – Nhà N1, tầng 3.

Học vào buổi sáng từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút vào các ngày: 31/8, 5/9, 7/9, 12/9, 14/9, 15/9/2017.

22. Môn: Giao tiếp và thực hành điều dưỡng – Nhà N1, tầng 3.

Học vào buổi sáng từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút vào các ngày: 1/9, 8/9, 13/9,19/9, 21/9, 25/9/2017.

23. Môn: Điều dưỡng và kiểm soát nhiễm khuẩn học – Nhà N1, tầng 3.

Học vào buổi sáng từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút vào các ngày: 6/9, 11/9, 18/9, 20/9, 22/9, 26/9/2017.

24. Môn: Quản lý điều dưỡng – Nhà N1, tầng 3.

Học vào buổi sáng từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút vào các ngày: 2/10, 3/10, 4/10, 10/10, 12/10, 17/10/2017

25. Môn: Dịch tễ và các bệnh truyền nhiễm – Nhà N1, tầng 3.

Học vào buổi sáng từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút vào các ngày: 27/9, 28/9, 29/9/2017

26. Môn: Chăm sóc sức khỏe người  lớn nội khoa

Học vào buổi sáng từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút vào các ngày:

 • Lý thuyết: 5/10, 6/10, 9/10, 11/10, 13/10, 16/10, 18/10, 19/10/2017.tại Phòng 132, Tầng 3, Nhà N1.
 • Thực hành: 20/10,23/10, 25/10, 27/10/2017 tại Phòng 317, tầng 1, nhà N3.

27. Môn: Môn Phục hồi chức năng – Nhà N1, tầng 3.

Học vào buổi sáng từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút vào các ngày: 3/11, 7/11, 9/11, 10/11, 14/11, 15/11/2017

28. Môn: Giáo dục quốc phòng-  An ninh – Nhà N1, tầng 3.

Học vào buổi sáng từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút vào các ngày: 8/11, 13/11, 16/11, 17/11,20/11, 22/11, 24/11, 27/11, 29/11, 1/12, 4/12,5/12/2017

Thi học kỳ 3 đợt 1 – P132

 • 14 giờ 30 phút ngày 11/12/2017 Thi môn Điều dưỡng cơ sở 2
 • 14 giờ 00 ngày 12/12/2017 Thi môn Tiếng anh chuyên nghành
 • 15 giờ 30 phút ngày 12/12/2017 Thi môn Y học cổ truyền
 • 14 giờ 00 ngày 13/12/2017 Thi môn Dinh dưỡng tiết chế
 • 15 giờ 30 phút ngày 13/12/2017 Thi môn Tâm lý giáo dục sức khỏe

Lịch đăng ký làm bài kiểm tra bù

 • Môn học: Giao tiếp và thực hành điều dưỡng, Quản lý điều dưỡng, Điều dưỡng và kiểm soát nhiễm khuẩn, Dịch tễ và các bệnh truyền nhiễm, Phục hồi chức năng, Chăm sóc người lớn bệnh nội khoa, Giáo dục quốc phòng-  An ninh
 • Thời gian: 10h30 ngày 11/12/2017

Lịch học lại

 • Môn:  Giao tiếp và thực hành điều dưỡng học vào Sáng 15/12 ( P: 132), chiều 15/12/2017( P: 132).
 • Môn: Quản lý điều dưỡng học vào sáng 21/12 (P:132), chiều 21/12/2017 ( p: 132).
 • Môn: Điều dưỡng và kiểm soát nhiễm khuẩn học vào sáng 22/12 (P:132), chiều 22/12/2017 ( p: 132).
 • Môn : Dịch tễ và các bệnh truyền nhiễm học vào sáng 14/12 (P:132), chiều 14/12/2017 ( p: 132).
 • Môn : Phục hồi chức năng học vào sáng 19/12 (P:132), chiều 19/12/2017 ( p: 132).
 • Môn : Chăm sóc người lớn bệnh nội khoa học vào sáng 18/12 (P:132), chiều 18/12/2017 ( p: 132).
 • Môn:  Giáo dục quốc phòng-  An ninh học vào Sáng 20 /12 ( P: 133), chiều  20/12/2017( P: 131).

Thi học kỳ 3 đợt 2 – P132

 • 14 giờ 00 phút ngày 26/12/2017 Thi  môn Giáo dục quốc phòng-  An ninh
 • 15 giờ 30 phút ngày 26/12/2017 Thi  môn Giao tiếp và thực hành điều dưỡng
 • 14 giờ 00 ngày 27/12/2017 Thi môn Quản lý điều dưỡng
 • 15 giờ 30 phút ngày 27/12/2017 Thi môn Điều dưỡng và kiểm soát nhiễm khuẩn
 • 14 giờ 00 ngày 28/12/2017 Thi môn Phục hồi chức năng
 • 15 giờ 15 phút ngày 28/12/2017 Thi môn Chăm sóc người lớn bệnh nội khoa
 • 16 giờ 10 phút ngày 28/12/2017 Thi môn Dịch tễ và các bệnh truyền nhiễm