Thời khoá biểu lớp Cao đẳng Điều dưỡng ĐDCQ01K8


Đánh giá: 1 Sao2 Sao3 Sao4 Sao5 Sao (9 đánh giá, trung bình: 4,11 trong tổng số 5)
Loading...

Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur.

Thời Khóa Biểu lớp Cao đẳng Điều dưỡng ĐDCQ01K8 hệ chính quy: học buổi chiều.

Thông báo tập trung: Toàn bộ sinh viên đúng 9h sáng ngày 5/10/2016 tập trung tại số 131 Thái Thịnh. Những bạn nào còn thiếu giấy tờ hồ sơ khi đăng ký xét tuyển Cao đẳng Y thì cầm theo để bổ sung vào hồ sơ.

1. Môn Học: Môn Chính trị 1.
Thời gian chiều: 13h30 đến 17h00 ngày 5/10, 7/10, 10/10, 12/10, 14/10, 17/10, 19/10, 21/10/2016..

2. Môn Học: Ngoại ngữ 1.
Thời gian chiều: 13h30 đến 17h00 ngày 6/10, 11/10, 13/10, 18/10, 20/10, 25/10, 27/10, 1/11, 3/11, 8/11/2016.

3. Môn Học: Dược liệu 1 – phòng 331 nhà N3 tầng 3.
Thời gian chiều: 13h30 đến 17h00 ngày 26/10, 28/10, 31/10, 2/11, 4/11, 7/11, 9/11, 11/11/2016.

4. Môn Học: Toán xác suất thống kê – phòng 331 nhà N3 tầng 3.
Thời gian chiều: 13h30 đến 17h00 ngày 10/11, 15/11, 17/11, 22/11, 24/11, 29/11, 1/12/2016.

5. Môn Học: Giáo dục thể chất – phòng 331 nhà N3 tầng 3.
Thời gian chiều: 13h30 đến 17h00 ngày 14/11, 16/11, 18/11, 21/11, 1/12, 6/12. 12/12, 19/12/2016.

6. Môn Học: Hoá học 1 – phòng 331 nhà N3 tầng 3.
Thời gian chiều: 13h30 đến 17h00 ngày 23/11, 25/11, 2/12, 7/12, 9/12, 14/12, 16/12, 21/12/2016.

7. Môn Vật lí đại cương – phòng 331 nhà N3 tầng 3.
Thời gian chiều: 13h30 đến 17h00 ngày 13/12,15/12, 19/12, 21/12, 22/12, 23/12, 26/12, 27/12.

8. Môn Chính trị 2 – phòng 331 nhà N3 tầng 3.
Thời gian:

 • Sáng: từ 7h30 đến 11h ngày 28/12, 29/12, 30/12.
 • Chiều: 13h30 đến 17h00 ngày 28/12, 29/12, 30/12.

Lịch thi học kỳ I – Lần 1 lớp ĐDCQ01.K8

Ngày: 05/01/2017

 • 08h00- 09h00 thi môn: Dược liệu.
 • 09h15 – 10h15 thi môn: Hóa học 1.
 • 13h30 – 14h30 thi môn: Vật lý đại cương.
 • 14h45 – 14h45 thi môn: Toán xác suất thống kê.

Ngày: 06/01/2017

 • 8h00 – 16h00 thi môn: Thực hành Dược liệu.

Ngày: 18/01/2017

 • 08h00 – 08h45 thi môn: Ngoại ngữ.
 • 09h00 – 10h00 thi môn: Chính trị 1.
 • 14h45 – 15h45 thi môn: Giáo dục thể chất.

Chú ý:

 • Sinh viên đi thi mang theo bút bi màu xanh, bút chì, thước, compa, giấy tờ tuỳ thân hợp lệ ( có thể dùng CMT, Bằng lái Xe, Hộ chiếu, Căn cước công dân ).
 • Sinh viên thi thực hành phải mặc áo blouse theo mẫu của trường ( Sinh viên mất áo blouse đăng ký với giáo viên chủ nhiệm để làm lại )
 • Danh sách phòng thi ,địa điểm thi sinh viên xem tại bảng tin của nhà trường trước ngày thi 1 ngày.

Lịch nghỉ tết nguyên đán từ ngày 19/01/2017 đến ngày 10/02/2017

LỊCH HỌC HỌC KỲ II

9. Môn Học: Tiếng Anh 2 – phòng 335 nhà N3 tầng 3.
Thời gian sáng: 7h30 đến 11h30 ngày 9/1, 10/1, 11/1, 12/1, 13/1, 16/1/2017.

LỊCH THI HỌC KỲ II

Ngày 18/01/2017 từ 10h – 11h môn Chính trị 2.

Ngày 16/2/2017 từ 8h môn thi: Tiếng Anh 2.

10. Môn Học: Tư tưởng Hồ Chí Minh – phòng 335 nhà N3 tầng 3.

Thời gian sáng: 7h30 đến 11h30 ngày: 15/2, 22/2, 23/2, 1/3, 2/3, 8/3/2017

11. Môn Học: Giáo dục thể chất 2 – phòng 335 nhà N3 tầng 3.

Thời gian sáng: 7h30 đến 11h30 ngày: 13/2, 14/2, 17/2, 20/2, 27/2/2017

12. Môn Học: Đường lối cách mạng của ĐCSVN – phòng 335 nhà N3 tầng 3.

Thời gian sáng: 7h30 đến 11h30 ngày: 13/3, 15/3, 21/3, 23/3, 28/3, 30/3/2017

13. Môn Học: Hoá sinh học – phòng 335 nhà N3 tầng 3.

Thời gian sáng: 7h30 đến 11h30 ngày: 14/3, 16/3, 17/3, 20/3, 22/3, 24/3/2017

LỊCH THI HỌC KỲ II ( ĐỢT 2 )

Ngày 10/04/2017 từ 8h: môn Tư tưởng Hồ Chí Minh.

Ngày 10/04/2017 từ 9h30: môn Hoá học đại cương vô cơ.

Ngày 12/04/2017 từ 8h: môn Hoá sinh.

Ngày 12/04/2017 từ 9h30: môn Vi sinh – Ký sinh trùng.

Ngày 14/04/2017 từ 8h: môn Đường lối cách mạng của ĐCSVN.

Ngày 14/04/2017 từ 9h30: môn Giáo dục thể chất 2.

14. Môn: Sức khỏe – Nâng cao sức khỏe và hành vi con người

Học vào buổi sáng từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút vào các ngày: 20/4, 21/4, 24/4, 25/4, 27/4/2017 tại Phòng 132, Tầng 3, Nhà N1.

15. Môn: Điều dưỡng cơ sở 1

Học vào buổi sáng từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút vào các ngày: 26/4, 28/4, 3/5, 5/5, 8/5, 10/5, 12/5, 15/5/2017 tại Phòng 132, Tầng 3, Nhà N1.

16. Môn: Dược lý

Học vào buổi sáng từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút vào các ngày: 4/5, 9/5, 11/5, 16/5, 18/5, 19/5/2017 tại Phòng 132, Tầng 3, Nhà N1

Thông báo

YÊU CẦU TẤT CẢ SINH VIÊN HOÀN THÀNH CÁC KHOẢN HỌC PHÍ VÀ KINH PHÍ ĐÀO TẠO HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2016 – 2017 TRƯỚC 17H NGÀY 3/5/2017. NẾU SINH VIÊN NÀO KHÔNG HOÀN THÀNH, NHÀ TRƯỜNG SẼ ĐÌNH CHỈ HỌC.

17. Môn: Pháp luật và tổ chức y tế

Học vào buổi sáng từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút vào các ngày: 17/5, 22/5, 23/5/2017 tại Phòng 132, Tầng 3, Nhà N1

LỊCH HỌC LẠI

Môn Hóa học đại cương vô cơ:

 • Sáng 25/5, Sáng 29/5 tại Phòng 131, tầng 3, nhà N1.

Môn Tư tưởng Hồ Chí Minh:

 • Sáng 1/6, Chiều 2/6 tại Phòng 131, tầng 3, nhà N1.

Môn Tiếng Anh 2:

 • Sáng 4/6, Chiều 4/6 tại Phòng 131, tầng 3, nhà N1.

Môn: Đường lối cách mạng của ĐCSVN:

 • Chiều 1/6, Sáng 2/6 tại Phòng 131, tầng 3, nhà N1.

Môn Vi sinh – Kí sinh trùng :

 • Chiều 24/5, chiều 26/5 tại Phòng 131, tầng 3, nhà N1.

Môn Giáo dục thể chất 2:

 • Sáng 24/5, Chiều 25/5 tại Phòng 131, tầng 3, nhà N1.

Môn Hóa sinh:

 • Sáng 26/5, Chiều 29/5 tại Phòng 131, tầng 3, nhà N1.

Môn Điều dưỡng cơ sở 1:

 • Chiều 30/5, Sáng 31/5 tại Phòng 132, tầng 3, nhà N1.

Môn Sức khỏe – Nâng cao sức khỏe và hành vi con người:

 • Sáng 30/5, Chiều 6/6 tại Phòng 132, tầng 3, nhà N1.

Môn Dược lý:

 • Chiều 31/5, Sáng 6/6 tại Phòng 132, tầng 3, nhà N1.

LỊCH THI HỌC KỲ II ( ĐỢT 3 )

Ngày 8/6/2017 từ 8h: môn Sức khỏe – Nâng cao sức khỏe và hành vi con người.

Ngày 8/6/2017 từ 9h30: môn Điều dưỡng cơ sở 1.

Ngày 8/6/2017 từ 14h: Dược lý.

Ngày 8/6/2017 từ 15h30: Pháp luật và tổ chức y tế.

 

LỊCH NGHỈ HÈ

Lớp ĐDCQ01.K8 nghỉ hè từ: 21/6 – 24/7/2017.