THời khóa biểu lớp Cao đẳng Dược chính quy IDS0901


Đánh giá: 1 Sao2 Sao3 Sao4 Sao5 Sao (1 đánh giá, trung bình: 5,00 trong tổng số 5)
Loading...

Thời khoá biểu lớp Cao đẳng Dược chính quy IDS0901

(Khai giảng: 7h30 sáng ngày 20/7/2017)

1. Môn: Chính trị 1

Ngày 21/7, 24/7, 26/7, 28/7, 31/7, 2/8, 4/8, 7/8/2017

Thời gian học Sáng từ 7h30 – 11h30 tại Phòng 508, tầng 5, nhà 2

2.Môn: Vi sinh – Ký sinh trùng

Thời gian học Sáng từ 7h30 – 11h30 tại Phòng 508, tầng 5, nhà 2

Ngày 25/7, 27/7, 1/8, 3/8, 8/8, 10/8/2017

3. Môn: Tin học

Thời gian học Sáng từ7h30 – 11h30 tại Phòng 508, tầng 5, nhà 2

Ngày 9/8, 11/8, 14/8, 16/8, 18/8, 21/8, 23/8, 25/8, 29/8/2017

4. Môn: Y đức

Thời gian học Sáng từ7h30 – 11h30 tại Phòng 508, tầng 5, nhà 2

Ngày 15/8, 17/8, 22/8, 24/8, 28/8, 30/8/2017

5. Môn Giáo dục thể chất

Thời gian học Sáng từ 7h30 – 11h30 tại Phòng 508, tầng 5, nhà 2

Ngày 5/9, 7/9, 12/9, 14/9, 19/9, 21/9/2017

6. Môn Sinh học và Di truyền

Thời gian học Sáng từ7h30 – 11h30 tại Phòng 508, tầng 5, nhà 2

Ngày 25/9, 27/9, 29/9, 2/10, 4/10, 6/10/2017

7. Môn Giải phẫu sinh lý

Thời gian học Sáng từ 7h30 – 11h30

Lý thuyết: 31/8, 6/9, 8/9, 11/9, 13/9, 15/9, 18/9, 20/9, 22/9, 26/9, 28/9, 3/10, 5/10, 10/10, 12/10, 16/10/2017 từ 7h30 – 11h30, tại Giảng đường 508 tầng 5 Nhà 2

Thực hành: 18/10, 20/10, 23/10, 25/10, 27/10, 30/10/2017 tại Phòng thực hành 502 tầng 5 Nhà 2 thành 2 ca như sau:

Ca 1: Các bạn có vần A,B,C,D,E,G,H,I,K,L,M từ 7h30 – 9h sáng

Ca 2: Các bạn có vần N,O,P,Q,S,T,U,V,X,Y Từ 9h30 – 11h00

8. Môn Hóa học đại cương vô cơ

Thời gian học Sáng từ 7h30 – 11h30

Lý thuyết: 9/10, 10/10, 11/10, 13/10, 17/10, 19/10, 24/10, 26/10/2017 từ 7h30 – 11h30, tại Giảng đường 508 tầng 5 Nhà 2

Thực hành: 31/10, 1/11, 2/11, 3/11, 6/11, 7/11/2017 tại Phòng thực hành 502 tầng 5 Nhà 2 thành 2 ca như sau:

Ca 1: Các bạn có vần A,B,C,D,E,G,H,I,K,L,M từ 7h30 – 9h sáng

Ca 2: Các bạn có vần N,O,P,Q,S,T,U,V,X,Y Từ 9h30 – 11h00

9. Môn Dược liệu 1

Thời gian học Sáng từ 7h30 – 11h30

Lý thuyết: 20/11, 21/11, 22/11, 23/11, 24/11, 27/11, 28/11, 29/11/2017 từ 7h30 – 11h30, tại Giảng đường 508 tầng 5 Nhà 2

Thực hành:  1/12, 4/12, 5/12, 6/12, 7/12, 8/12/2017 tại Phòng thực hành 511 tầng 5 Nhà 2 thành 2 ca như sau:

Ca 1: Các bạn có vần A,B,C,D,E,G,H,I,K,L,M từ 7h30 – 9h sáng

Ca 2: Các bạn có vần N,O,P,Q,S,T,U,V,X,Y Từ 9h30 – 11h00

LỊCH HỌC LẠI

 • Môn Giải phẫu sinh lý: học vào Lý thuyết Sáng 16/12, Chiều 16/12, Sáng 17/12 tại Giảng đường 507 tầng 5 Nhà 2. Thực hành: Chiều 17/12, Sáng 19/12 tại Phòng 502 tầng 5 Nhà 2..
 • Môn Tin học: học vào Sáng 20/12, Sáng 21/12, Sáng 22/12 tại Giảng đường 507 tầng 5 Nhà 2.
 • Môn Chính trị 1: học vào Sáng 23/12, Chiều 23/12 tại Giảng đường 507 tầng 5 Nhà 2.
 • Môn Vi sinh Ký sinh trùng: học vào Sáng 24/12, Chiều 24/12 tại Giảng đường 507 tầng 5 Nhà 2.
 • Môn Sinh học và Di truyền: học vào Sáng 25/12, Sáng 26/12 tại Giảng đường 507 tầng 5 Nhà 2.
 • Môn Y Đức: học vào Sáng 27/12, Sáng 28/12 tại Giảng đường 507 tầng 5 Nhà 2.
 • Môn Dược liệu 1: học vào Lý thuyết Sáng 29/12, Chiều 29/12 tại Giảng đường 507 tầng 5 Nhà 2. Thực hành: Sáng 30/12, Chiều 30/12 tại Phòng 509 tầng 5 Nhà 2.
 • Môn Hóa đại cương vô cơ: học vào Sáng 2/1/2018, Chiều 2/1/2018 tại Giảng đường 507 tầng 5 Nhà 2. Thực hành: Sáng 3/1/2018, Chiều 3/1/2018 tại Phòng 509 tầng 5 Nhà 2.
 • Môn: Giáo dục thể chất: học vào Sáng 4/1/2018, Chiều 4/1/2018 tại Giảng đường 507 tầng 5 Nhà 2.

 LỊCH THI HỌC KỲ I LẦN 1

 • Ngày 08/01/2018: 8h00 – 9h30 thi môn Chính trị 1 tại phòng 508 tầng 5 Nhà 2
 • Ngày 08/01/2018: 10h00 – 11h30 thi môn Vi sinh – Ký sinh trùng tại phòng 508 tầng 5 Nhà 2
 • Ngày 09/01/2018: 8h00 – 9h30 thi môn Tin học tại phòng 508 tầng 5 Nhà 2
 • Ngày 09/01/2018: 10h00 – 11h30 thi môn Y đức tại phòng 508 tầng 5 Nhà 2
 • Ngày 10/01/2018: 8h00 – 9h30 thi môn Giải phẫu sinh lý tại phòng 508 tầng 5 Nhà 2
 • Ngày 10/01/2018: 10h00 – 11h30 thi môn Giáo dục thể chất tại phòng 508 tầng 5 Nhà 2
 • Ngày 11/01/2018: 8h00 – 9h30 thi môn Sinh học di truyển tại phòng 508 tầng 5 Nhà 2
 • Ngày 11/01/2018: 10h00 – 11h30 thi môn Hóa học 1 tại phòng 508 tầng 5 Nhà 2
 • Ngày 12/01/2018: 8h00 – 9h30 thi môn Dược liệu 1 tại phòng 508 tầng 5 Nhà 2

10. Môn: Vi sinh – Ký sinh trùng (Thực hành)

Sáng 25/12, 26/12, 27/12, 28/12/2017 chia thành 2 ca:

 • Ca 1: từ vần A đến vần M học từ 7h30 – 9h;
 • Ca 2: từ vần N đến vần Y học từ 9h30 – 11h tại Phòng thực hành 502 tầng 5 Nhà 2.

11. Môn Hóa học 2

Thời gian học Sáng từ 7h30 – 11h30

Lý thuyết: Sáng 15/1, 16/1, 17/1, 22/1, 25/1, 26/1, 29/1, 31/1, 1/2, 2/2/2018 từ 7h30 – 11h30 tại Giảng đường 505 tầng 5 Nhà 2

Thực hành: 18/1, 19/1, 23/1, 24/1, 30/1, 5/2/2018 tại Phòng thực hành 502 tầng 5 Nhà 2 thành 2 ca như sau:

Ca 1: Các bạn có vần A,B,C,D,E,G,H,I,K,L,M từ 7h30 – 9h sáng

Ca 2: Các bạn có vần N,O,P,Q,S,T,U,V,X,Y Từ 9h30 – 11h00

LỊCH NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN

Sinh viên nghỉ từ ngày 08/02/2018 đến hết ngày 23/02/2018 (tức từ ngày 23/12 năm Đinh Dậu đến hết ngày 08/01 năm Mậu Tuất)

THÔNG BÁO BẢO HIỂM Y TẾ HỌC SINH – SINH VIÊN NĂM HỌC 2018

Thông tin chi tiết Download tại đây